loading-gif
navigation top

ČD Travel - cestovní kancelář

www.cdtravel.cz

Cestovní kancelář nejen pro zaměstnance Českých drah.
Nabídku tvoří stovky vlakových či leteckých zájezdů do nejznámějších světových destinací i turisticky méně navštěvovaných míst.

Show website
 • Web ČD travelu je naše největší single-page aplikace (SPA) řešená v React JS.
 • Sestříhali jsme titulní video
 • Web obsahuje sérii pokročilých filtrů
 • Protože je web propojen na interní informační systém ČDIS, který obsahuje data o zájezdech, je realizováno napojení mezi ČDIS a webem. Data se automaticky z ČDIS synchronizují s webem 4x denně.
 • Web byl v lednu 2018 kvůli zvýšené zátěži přesunut na servery Heroku a Amazon S3 a naškálován v době zátěže na nejvýkonnější dostupné servery.
 • Kompletní grafika
 • Kódování šablon
 • Dynamický obsah
 • Administrační rozhraní
 • Synchronizace databází
 • Střih úvodního videa

Used technologies

Another our work

Contact

Is this what you’re looking for?

Let us know

We will be happy to discuss everything anywhere in Prague or Pilsen.

honza
lubos