loading-gif
navigation top

Hotel DaVinci

demohotel.resmaster.eu

Hotelová šablona s kompletní administrací a napojením na rezervační systém Resmaster, využitá pro několik hotelů klientů tohoto systému.

Show website
  • CMS systém pro prezentaci hotelů
  • Kompletně vše je editovatelné z administračního rozhraní
  • Podpora vícejazyčnosti
  • Široké možnosti customizace
  • Napojení na rezervační systém Resmaster
  • Kódování šablon
  • Administrační rozhraní
  • Napojení na rezervační systém

Used technologies

Another our work

Contact

We will be happy to discuss everything anywhere in Prague or Pilsen.

honza
lubos